Thursday, 13 October 2016

Peperiksaan Percubaan Spm 2016 Negri Perak ( BM Kertas 1 )


Keluarga ialah institusi yang terdiri daripada bapa, ibu, anak-anak, saudara-mara dan sebagainya. Institusi keluarga merupakan benteng pertahanan kita sama ada dari segi mental mahupun dari segi fizikal. Keluarga yang sempurna mampu melindungi kita daripada pelbagai dugaan dan pancaroba di dunia luar. Ungkapan slogan "Rumahku, syurgaku" memanifestasikan kepentingan keluarga kepada kita yang banyak tidak terperi. Setiap ahli keluarga perlu menonjolkan nilai toleransi, saling menghormati, kejujuran dan kasih sayang dalam tingkah laku mereka. Maka, hubungan yang erat bagai isu dengan kuku dalam institusi keluarga dapat mengelakkan anak-anak daripada terjebak dalam gejala sosial yang hanya mementingkan dunia hedonistik semata-mata. Lantas, marilah kita bincangkan usaha-usaha pragmatik yang perlu diimplimentasikan untuk mempererat hubungan kekeluargaan supaya mampu mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.


Selain itu, kita wajarlah berusaha mewujudkan iklim yang kondusif dalam rumah tangga untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Ahli keluarga perlu prihatin dan mengambil berat antara satu sama lain seperti mana yang diungkapkan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita perlu saling membantu bak aur dengan tebing. Kita juga perlu sudi mendengar masalah ahli keluarga dan cuba sedaya upaya untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Yang paling penting, ahli keluarga patut mengelakkan pencetusan pergaduhan dan pertelingkahan demi keharmonian keluarga dan tidak mempraktikkan amalan seperti enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Lantas, suasana yang harmoni dan aman dalam keluarga dapat dibina dan semua ahli keluarga berani menempuh belantara kehidupan tanpa terpesong ke arah kemudaratan.


Ibu bapa memainkan peranan yang signifikan dalam mewujudkan hubungan erat dalam keluarga. Mereka merupakan entiti mithali dan patut mencurahkan kasih sayang terhadap anak bak menatang minyak yang penuh. Maka, mereka patut mementingkan anak melebihi urusan kerjaya mereka dan tidak rakus mengejar fatamorgana mereka dalam aspek kebendaan dan mengabaikan tanggungjawab mereka dalam membentuk keperibadian dan sahsiah anak-anak. Ibu bapa juga haruslah mengajar anak-anak untuk membezakan yang mana intan, yang mana permata sejak kecil kerana melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Ibu bapa juga mestilah memantau pencapaian akademik dan mengawasi perlakuan anak-anak untuk mengelakkan anak-anak daripada terjebak dalam kancah negatif. Maka, mereka perlu mengajar anak agar tidak tersesat ketika menempuh belantara kehidupan. Lantas, anak-anak tidak akan berasa seolah-olah diri kehausan kasih sayang ibu bapa, malah juga menjaga tingkah laku mereka agar tidak menjejaskan imej keluarga.


Seperkara lagi, kita juga patut menggalakkan ahli keluarga supaya menganuti ajaran agama kerana semua agama di dunia menyeru perkara yang sama, iaitu mementingkan kebaikan dan melarang kemudaratan. Dalam konteks ini, ibu bapa berperanan untuk mewajibkan agar semua ahli keluarga tidak meninggalkan sembahyang dan mengamalkan sikap bersopan-santun dan peramah terhadap orang lain. Menurut Dato' Fadzilah Kamsah, ibu bapa perlu menggalas kewajipan dalam usaha memberikan didikan agama dan moral yang secukupnya. Seseorang yang tidak menganuti ajaran agama boleh diibaratkan sebagai kapal tanpa nakhoda.

Usaha seterusnya adalah mengadakan aktiviti kekeluargaan dari semasa ke semasa. Aktiviti kekeluargaan vital kerana dapat mewujudkan suasana yang bahagia sesama ahli keluarga dan juga mengeratkan ikatan silaturahim bak isi dengan kuku. Misalnya, ibu bapa boleh meluangkan masa pada hujung minggu untuk membawa anak-anak pergi berkelah di tepi pantai, ataupun juga mengadakan aktiviti gotong-royong membersihkan kawasan rumah. Secara tidak langsung, anak-anak akan dipengaruhi untuk giat melibatkan diri dalam aktiviti sebegini yang berfaedah dan bukan leka menghabiskan masa melayari internet dalam rumah dan kancah negatif yang lain. Hal ini menunjukkan bahawa aktiviti kekeluargaan mampu memberikan impak yang positif dalam mempererat hubungan kekeluargaan.

Tuntasnya, keseluruhan di atas merupakan antara usaha yang wajib diimplimentasikan untuk membina institusi keluarga yang mulia. Institusi keluarga diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang terdiri daripada berjuta-juta batu-bata. Jika semua ahli keluarga melestarikan tanggungjawab masing-masing, hubungan kekeluargaan yang erat dapat terjalin. Bak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Akhir kata, institusi keluarga amat signifikan dalam membina masyarakat yang cemerlang, gemilang dan terbilang, seperti mana yang diungkapkan oleh mantan Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Dato' Seri Ahmad Badawi.

No comments:

Post a Comment